(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtori, Haukilahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Matematiikan ja kemian opetusta yläkoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Koulutanhua 3, 02170, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun opettajana ja luokanvalvojana toimimisesta sekä Espoon arvojen mukaista, monipuolista ja innovatiivista asennetta omaan työhön ja ammattitaidon kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kerhotoiminnasta.

Haukilahden koulu on vastikään remontoitu noin 400 oppilaan yläkoulu. Koulussamme on painotusopetusta englannin kielessä ja ruotsinkielinen kielikylpyopetus. Meillä myös on valmistavan luokan opetusta maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).