(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2019

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1014-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 29.05.2019 kello 15:45
Espoonlahden koulu , Opettajantie 3 02360 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävät vuosiluokilla 7-9. Espoonlahden koulu on vuonna 2013 peruskorjattu espoolainen yläkoulu. Toimimme samoissa tiloissa Espoonlahden lukion, Jyllan kanssa. Koulumme modernit luokkatilat kaikissa oppiaineissa ja opettajien käytössä olevat työskentelytilat luovat uudet ja ajanmukaiset puitteet monipuoliselle ja laadukkaalle opetukselle ja oppimiselle. Koulussamme on 367 oppilasta ja 34 opettajaa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme työkokemusta peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävistä yläkoulussa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä ryhmänhallintataitoja, monipuolista aineenhallintaa ja osoitusta monipuolisen ja jatkuvan arvioinnin toteuttamisesta. Odotamme hakijalta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Marikka Korhonen
0503092092
etunimi.sukunimi@espoo.fi