(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2019

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja, sijaisuus

Työavain 3-1234-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 21.12.2019)
Hakuaika päättyy 19.06.2019 kello 15:45
Pohjois-Tapiolan koulu , Sepontie 2 02130 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme Pohjois-Tapiolan kouluun matematiikan ja fysiikan päätoimista tuntiopettajaa sijaiseksi ajalle 6.8.-21.12.2019. Tunteja n. 21vvt. Luontoisetuna mukavat oppilaat ja hyvä työyhteisö. Tule meille!


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa työskentelystä, uuden opetussuunnitelman tuntemista ja riittäviä tietoteknisiä taitoja.

Arvostamme hyviä tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä oppilaan arvostavaa kohtaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

va. rehtori Petri Kangas
050 511 3209
petri.kangas@espoo.fi
ma-pe klo 9-15