(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan päätoiminen tuntiopettaja Pohjois-Tapiolan kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.12.2019

Kuvaus tehtävästä: Etsimme Pohjois-Tapiolan yläkouluun matematiikan ja fysiikan päätoimista tuntiopettajaa ajalle 22.12.19-30.5.2020. Kyseessä on sijaisuus.

Koulun nimi: Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 02130

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään uuden opetussuunnitelman tuntemusta sekä kokemusta yläkoulussa opettamisesta, arvioinnista ja opetuksen eriyttämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kannustavaa ja positiivista työotetta työyhteisön jäseniä ja oppilaita kohtaan, halukkuutta tiimi- ja aineryhmätyöskentelyyn sekä osaamisen jakamista.

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9.
Kouluyhteisössämme ovat yleisopetuksen luokat, erityisluokat ja ilmaisutaitopainotusluokat. Koulussa on 5-jaksojärjestelmä ja 75min oppitunnit.

Pohjois-Tapiolan koulun ilmaisutaitopainotusta on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).