(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2019

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori

Työavain 3-643-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 29.04.2019 kello 15:45
Lintumetsän koulu , Lintumetsäntie 10 02660 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Haemme joukkoomme innovatiivista ja osaavaa matematiikan ja fysiikan opettajaa. Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtäviin kuuluu yleisopetuksen vuosiluokkien 7-9 matematiikan ja fysiikan opetus sekä luokanvalvojan tehtävät. Lintumetsän koulussa on kolme opetuksen kuntouttavaa pienluokkaa ja yksi valmistava luokka. Näiden luokkien oppilaita integroidaan oppilaiden taitotason mukaan yleisopetuksen ryhmiin. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyvää yhteistyökykyä.

Arvostamme kokemusta yläkoulun matematiikan ja fysiikan opettamisesta. Lisäansioksi katsotaan Vihreä lippu- sekä Liikkuva koulu -toimintojen tuntemus.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Sirpa Tammisuo
046 8771851
sirpa.tammisuo@espoo.fi

Apulaisrehtori Vesa Ryhänen
050 3416287
vesa.ryhanen@espoo.fi