(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Matematiikan ja fysiikan lehtori yläkoulussa vuosiluokilla 7 - 9.

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson koulu (yläkoulu), Lukionahde 1, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää oppilaan kohtaamistaitoa ja hänen tukemistaan henkilökohtaisella koulupolulla. Henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä työskennellä tiimissä huomioiden erilaisia ihmisiä. Edellytämme hyviä ICT - taitoja kehittäessämme opetustamme vastaamaan uuden opetussuunnitelman kaikkiin haasteisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kemian opintoja ja kokemusta työskentelyssä yhtenäisessä peruskoulussa toimien myös yhteistyössä alakoulun oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Espoon Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kahdessa rakenuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toimimme väliaikaisessa koulurakennuksessa kevääseen 2021 asti. Uusi rakennuksemme valmistunee aikataulussa ja pääsemme lukion kanssa uusiin tiloihin. TÄmän jälkeen 2021 - 2022 rakenetaan uusi liikuntahalli. Koulussa toimii kuvataidepainoitteinen opetus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).