(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8, 02180 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

- hyvää ryhmänhallintataitoa
- hyvää aineenhallintaa
- monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä
- hyviä tietoteknisiä taitoja
- hyvää yhteistyökykyä ja aktiivista roolia työyhteisössä
- kokemusta luokanvalvojan tehtävistä

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:

- arvosanaa kemiasta
- kiinnostusta ja kokemusta fy/ke varaston ylläpitoon
- perehtyneisyyttä erityisen tuen oppilaiden opettamiseen
- kiinnostusta kokeelliseen fysiikkaan

Mankkaan koulu on 350 oppilaan yläkoulu, jossa on autismikirjon opetuksen erityisluokkia. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta, painotusaineina matematiikan lisäksi fysiikkaa. Erityisopetusta annetaan kolmessa luokassa vuosiluokilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).