(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Lintumetsän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.2.2020

Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtäviin kuuluu 7-9 luokkien opetus ja luokanvalvojan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävistä sekä joustavuutta ja hyvää yhteistyökykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta Vihreä lippu - ja Liikkuva koulu toiminnan soveltamisesta opetuksessa.

Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Itäisessä Leppävaarassa. Vihreä lippu - ja Liikkuva koulu toiminta näkyvät koulun arjessa. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi Lintumetsän koulussa on kolme erityisluokkaa ja yksi valmistavan opetuksen ryhmä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).