(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan opettajan tehtävät yläkoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään riittävää työkokemusta peruskoulun yläluokilla ja opetussuunnitelman vahvaa hallintaa. Lisäksi edellytetään inklusiivisen opetuksen ja eriyttämisen ymmärrystä, hallintaa ja näyttöjä. Oppilaita osallistava ja arvostava lähestymistapa opettajuudessa on keskeistä. Samoin edellytetään vahvoja vuorovaikutus- ja tiimitaitoja sekä kykyä joustaviin opetustapoihin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme pedagogista luovuutta ja oppilaiden arvostavaa kohtaamista. Kokemus ja osaaminen samanaikais- ja yhteisopettajuudesta katsotaan eduksi.

Järvenperän koulu on yli 450 oppilaan yläkoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Painotamme positiivisen kasvatuksen ja pedagogiikan periaatteitta opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa. Luovuus, oppilaiden osallisuus ja oppivan yhteisön toimintatavat ovat meille tärkeitä. Koulussa on LUMA-painotus sekä yksi kaupunkitasoinen erityisluokka oppilaille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen vaikeuksia sekä 3 erityisluokkaa toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).