(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtori, Haukilahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2021

Opetusta yläkoululla. Opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka

Koulun nimi ja osoite: Haukilahden koulu, Koulutanhua 3, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään vähintään viiden vuoden kokemusta yläkoulun opettajana ja luokanvalvojana toimimisesta sekä Espoon arvojen mukaista, monipuolista ja innovatiivista asennetta omaan työhön ja ammattitaidon kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme positiivista asennetta nuoriin ja työyhteisön jäseniin.

Haukilahden koulu on vastikään remontoitu noin 400 oppilaan yläkoulu. Koulussamme on painotusopetusta englannin kielessä ja ruotsinkielinen kielikylpyopetus. Meillä myös on valmistavan luokan opetusta maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).