(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja, Pohjois-Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja yläkoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Pohjois-Tapiolan koulu, Maarintie 6, 02150 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkoluikäisten opettamisesta ja myönteistä suhtautumista koulun kehittämistyöhön.

Pohjois-Tapiolan koulu on 330 oppilaan yläkolu, joka toimii tällä hetkellä Otaniemessä. Koulussa on ilmaisutaitopainotteista opetusta ja hyvä opiskeluilmapiiri.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).