(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja, Pohjois-Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.1.2020

Etsimme matematiikan, fysiikan ja kemian päätoimista tuntiopettajaa sijaisuuteen alkaen 6.2.2020.

Koulun nimi ja osoite: Pohjois-Tapiolan koulu, Maarintie 6, 02150 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa opettamisesta erilaisten oppijoiden kanssa, sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, ja ryhmänhallintataitoja. Lisäksi edellytetään aktiivista ja positiivista työotetta sekä uuden opetussuunnitelman tuntemista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oppilaiden yksilöllistä kohtaamista, positiivisen pedagogiikan tuntemista sekä tvt-taitoja.

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on 320 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulu on tällä hetkellä väistössä Otaniemessä ja opetusta on myös kolmessa muussa toimipisteessä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).