(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori, Juvanpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

Koulun nimi ja osoite: Juvanpuiston koulu, Juvanpuro 2

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on sijaisuus.

.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun ma/fy/ke lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Haemme dynaamiseen joukkoomme Juvanpuiston koululle matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaa 1.3.2020 alkavaan sijaisuuteen 30.5.2020 saakka. Sijaisuus jatkuu 11.8 alkaen aina vuoden 2020 loppuun sekä mahdollisesti myös kevätlukukauden 2021 ajan. Tässä haussa haemme kuitenkin sijaista 30.5.2020 saakka ja seuraavan lukukauden osalta tehdään erillinen päätös.

Valittavan eduksi luemme näytön uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista sekä kiinnostuksesta kehittää kouluamme kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä.

Hakijan eduksi luemme myös vahvan näytön yhteistyötaidoista työyhteisössä, kokemusta yhteisopettajuudesta, yhdysluokkaopetuksesta sekä erityisopetuksen inklusiivisista toteutustavoista. Lisäksi laskemme hakijan eduksi oppilaita osallistavat rakenteet niin omassa opetuksessa kuin koko kouluyhteisössä sekä kiinnostuksen ja osaamisen toimia alkuopetuksessa. Juvanpuiston koulun on yhtenäiskoulu.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme

Juvanpuiston koulu sijaitsee Pohjois-Espoon Niipperissä. Juvanpuiston koulurakennus valmistui vaiheittain v.2003-2005. Tilat ovat ajanmukaiset ja käytännölliset. Oppilaita koulussamme on noin 580. Koulussamme annetaan hyvää ja monipuolista opetusta. Koulumme missio on saada Hyvä näkyviin ja tämä korostuu monessa eri asioissa koulun arjessa. Koulumme arkea voi seurata koulumme sos.median kautta. Koulumme ehdoton vahvuus on oppilaiden osallistamisen rakenteet.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).