(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun maantiedon ja biologian päätoiminen tuntiopettaja Nöykkiön kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019

Maantiedon ja biologian tuntiopettajan määräaikainen työtehtävä, jossa on 12 tuntia maantiedon opetusta 8. vuosiluokalle 3vvt neljälle opetusryhmälle, sekä 6 tuntia biologian opetusta 7. vuosiluokalle 2 vvt kolmelle opetusryhmälle). Nämä oppimäärät on jaksotettu kokonaisuudessaan kevätlukukaudelle.

Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikielistä opetusta sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulun osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun maan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- Verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian hyödyntämistä omissa oppiaineissa sekä oppiaineiden välisissä yhteistyöprojekteissa.
- Erityispedagogiikan opintoja ja/tai kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai omana ryhmänään omassa oppiaineessaan.
- Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
-Muodollista kelpoisuutta myös jossakin muussa peruskoulun oppiaineessa.
- Valmiutta opettaa tarvittaessa englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).