(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan sivutoiminen tuntiopettaja (tanssi)
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Mainingin koulun tanssipainotuksen opettajan tehtävät. Opetustunteja viikossa 6-8.

Koulun nimi ja osoite: Mainingin koulu, Maininkitie 23, 02320 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään tanssin opettajan koulutusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme yhteistyökykyä ja kokemusta perusopetuksessa opettamisesta.

Mainingin koulu on Espoon Kivenlahdessa toimiva yhtenäinen peruskoulussa. Koulussa on yleisluokkien lisäksi musiikkipainotusta 3. luokalta alkaen ja tanssipainotusta 7. luokalta alkaen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).