(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan lehtorin sijaisuus, Kilonpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2021

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 ESpoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan lehtorin kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös muut hakijat.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten oppilaiden kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkoulusta ja monilkulttuurisesta kouluympäristöstä.

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen luokat 1-9.
Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).