(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.3.2019

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, sijaisuus

Työavain 3-366-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 18.04.2019 (päättyy 01.06.2019)
Hakuaika päättyy 27.03.2019 kello 15:45
Vanttilan koulu , Nissintie 2 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme kehittymishaluista ja -kykyistä opettajaa hoitamaan liikunnan ja terveystiedon lehtorin sijaisuutta lukuvuoden loppuun asti Vanttilan koulussa. Tehtävään kuuluu liikunnan ja terveystiedon opetusta. Liikunnan opetuksen pääpaino on tyttöjen liikunnan opetuksessa. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut noin 570 oppilaan yhtenäiskoulu Espoon Vanttilassa. Koulua kehitetään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteena on yhteisöllisesti toimiva ja osallistuva yhtenäiskoulu. Toimimme koulussa yhteistoiminnallisesti ja teemme paljon yhteistyötä. Tiimityöskentely on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään valittavalta kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien sekä oppilaiden että henkilökunnan kanssa.

Arvostamme halua/kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen (luma), tiimityöskentelyyn ja oppilaiden osallistamiseen sekä koulun elämänhallintataitojen harjoitusohjelman (Tee3) kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Olli Poutiainen
046 877 3429
etunimi.sukunimi@espoo.fi