(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori Nöykkiön kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Liikunnan ja terveystiedon lehtori.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Edellytämme hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavuutta: sitoutumista liikunnan opettamiseen tarvittaessa joustavissa ryhmissä yhteistyössä kollegan kanssa sekä erillisissä että yhteisissä ryhmissä, jotka perustuvat pääsääntöisesti luokkakohtaisiin perusopetusryhmiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- Valmiutta ja pätevyyttä opettaa oppiaineitaan suomenkielen lisäksi englannin kielellä ja halukkuutta hankkia tähän valmius ja pätevyys.
- Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä idearikkautta monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Opintoja erityisopetuksessa sekä kokemusta erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.
- Liikunnan ja terveystiedon lisäksi jonkun muun oppiaineen opettamisen pätevyyttä ja halukkuutta tähän tarvittaessa.
- Erittäin hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja monipuolista verkko-oppimisympäristöjen - käyttötaitoa opetusmenetelmänä.

Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin keskustasta.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, joiden liikunnan opetus voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).