(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Liikunnan ja terveystiedon lehtorin sijaisuus ajalle 7.1.2021-5.6.2021. Työtehtävässä on 23 viikkotuntia, joista 12 liikuntaa vuosiluokille 7 - 9 ja 11 terveystietoa vuosiluokille 7-8.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Edellytämme hyviä yhteistyötaitoja sekä joustavuutta: sitoutumista liikunnan opettamiseen tarvittaessa joustavissa ryhmissä yhteistyössä kollegan kanssa sekä erillisissä että yhteisissä ryhmissä, jotka perustuvat pääsääntöisesti luokkakohtaisiin perusopetusryhmiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme opintoja erityisopetuksessa sekä kokemusta erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.

Nöykkiön koulu on n. 540 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin keskustasta.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, joiden liikunnan opetus voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).