(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtori, Haukilahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin tehtävät Haukilahden koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Koulutanhua 3, 02170 Espoo

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun liikunnan ja terveystiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanvalvojan tehtävien hoidosta, näyttöä koulun yhteisten tapahtumien järjestämistä, liikkuvan koulun toiminnan koordinoinnin kokemusta.

Haukilahden koulu on 340 oppilaan yläkoulu. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi ruotsinkielinen kielikylpyluokka, englanninkielinen kaksikielisen opetuksen luokka sekä valmistavan opetuksen luokka.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).