(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi, Pohjois-Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Pohjois-Tapiolan kouluun haetaan kotitalouden opettajaa päätoimiseksi tuntiopettajaksi toistaiseksi.

Koulun nimi ja osoite: Pohjois-Tapiolan koulu, Sepontie 2, 02130 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kotitalouden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa opettamisesta erilaisten oppijoiden kanssa, sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, ja ryhmänhallintataitoja. Lisäksi edellytetään uuden opetussuunnitelman tuntemista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oppilaiden yksilöllistä kohtaamista sekä positiivisen pedagogiikan tuntemista. Lisäksi arvostamme taitoa käyttää monipuolisia työskentelytapoja, taitoa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opetusta.

Pohjois-Tapiolan koulu on yleissivistävä peruskoulu, jossa on tällä hetkellä yli 300 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulusta on tulossa yhtenäinen peruskoulu lähivuosina, kun se yhdistyy Sepon koulun kanssa.

Koulussa on ilmaisutaitopainotus, jota on opiskeltu vuodesta 1962 tasavertaisena muiden oppiaineiden rinnalla. Kaikessa opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa pyrimme edistämään luovuuden kehittämistä ja oppimisen iloa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).