(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1914-18
Vakinainen virkasuhde alkaen 06.08.2019
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä. Tehtävään saattaa sisältyä opetusta englannin kielellä. Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä 18 km:n päässä Helsingin keskustasta- Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikieliset osittain englannin kielellä opiskelevat luokat (3 kpl) sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kotitalouden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään Kotitalouden lisäksi kelpoisuutta vähintään yhdessä muussa peruskoulun oppiaineessa. Vahvaa digiosaamista: verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian hyödyntämistä omassa oppiaineessa. Valmiutta opettaa tarvittaessa englannin kielellä. Yhteistyötaitoja, idearikkautta sekä halua ja kykyä toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja yhteistyöprojekteja erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen. Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arvostamme verkko-oppimisympäristön sekä digiteknologian hyödyntämistä omassa oppiaineessa. Erityispedagogiikan opintoja sekä kokemusta erityisluokkien oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai tarvittaessa erityisluokkia omassa oppiaineessaan. Valmiutta toimia tarvittaessa tukioppilaiden tai oppilaskunnan ohjaavana opettajana.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h/viikko


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Sari Hakola
050 518 4303
etunimi.sukunimi@espoo.fi
sähköpostitse (soittopyyntö tarvittaessa)