Peruskoulun kotitalouden päätoiminen tuntiopettaja, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun päätoiminen toistaiseksi otettava kotitalouden tuntiopettaja, johon saattaa kuulua opetusta englannin kielellä kaksikielisille luokille.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiön koulu, Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kotitalouden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehävässä edellytetään:
- Kotitalouden lisäksi kelpoisuutta vähintään yhdessä muussa peruskoulun oppiaineessa.
- Vahvaa digiosaamista: verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian hyödyntämistä omassa oppiaineessa.
- Valmiutta opettaa tarvittaessa englannin kielellä.
-Kiinnostusta koulun kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön ja erilaisten koulun tapahtumien järjestämiseen yhteistyössä muiden oppiaineiden opettajien kanssa osana opetustyötä ja oppiaineiden välistä integrointia.
- Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.

Arvostamme:
- Pätevyyttä opettaa oppiaineitaan suomenkielen lisäksi tarvittaessa englannin kielellä
- Idearikkautta monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Opintoja erityisopetuksessa sekä kokemus erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksesta.
- Mielenkiintoa ja kokemusta toimia tarvittaessa tukioppilastoiminnan tai oppilaskunnan ohjaajana.


Nöykkiön koulu on n. 530 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Länsiväylän lähellä noin 18 km:n päässä Kampista Helsingin Keskustasta ja 6 km:a sekä Espoon keskuksesta ja Matinkylän metroasemalta.

Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee osittain myös jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä.

Koulussa on kolme kaksikielistä luokkaa, joiden opetus voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1411797
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo