(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun kotitalouden lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun kotitalouden lehtori

Työavain 3-1793-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Pohjois-Tapiolan koulu , Sepontie 2 02130 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Pohjois-Tapiolan yläkouluun haetaan kotitalousopettajaa vakituiseen virkaan. Työ alkaa elokuussa 2019. Oppituntien lisäksi kotitalousopettajan työhön kuuluu mm. huolehtia opetukseen liittyvistä hankinnoista, varastoista ja kalustosta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kotitalouden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulussa työskentelystä erilaisten oppijoiden kanssa sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö-, ja ryhmänhallintataitoja. Lisäksi edellytetään uuden opetussuunnitelman tuntemista.

Arvostamme taitoa käyttää monipuolisia työskentelytapoja, taitoa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää opetusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Va. rehtori Petri Kangas
050 5113209
petri.kangas@espoo.fi
ma-pe klo 9-15

Apulaisrehtori Riina Ruohonen
050 548 0495
riina.ruohonen@espoo.fi
ma-pe klo 9-15