Peruskoulun kemian tuntiopettaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Kemian päätoimisen tuntiopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniemetie 1, 02260 Espoo
Postiosoite: Kaitaan koulu, PL 3421, 02070 Espoon kaupunki

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä eri luokka-asteilla ja aineosaamisen vahvaa hallintaa. Edellytämme positiivista valmiutta samanaikaisopetukseen sekä osaamista integroitujen oppilaiden tukemiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta lisäluokkaopetuksesta ja valmistavien luokkien sekä suomi toisen kielenä oppilaiden opetuksesta.

Kaitaan koulussa toimii yleisopetuksen luokat 7.-9. ja lisäluokka (10.-luokka) sekä kaksi valmistavaa luokkaa. Koulussa toimii myös kaksi erityisopetuksen luokkamuotoista ryhmää. Koulussa on luokuvuonna 2020-21 hieman yli 300 oppilasta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1363007
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo