(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun kemian päätoiminen tuntiopettaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kemian tuntiopettajan tehtävät vuosiluokilla 7. - 9, toistaiseksi otettava päätoiminen tuntiopettaja

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniementie 1, 02260 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaista aineenhallintaa kemian opettamisessa sekä kokemusta positiivisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta. Edellytämme kokemusta luokanohjaajan tehtävästä ja yhteisopettajuudesta. Tehtävässä edellytetään myös kokemusta joustavasta yleisopetuksen ja erityisopetuksen yhteistyöstä. Lisäksi edellytämme osaamista ja kokemusta S2-oppilaiden opettamisessa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolista kokemusta lisäopetuksesta (ns. kymppiluokka) ja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä ratkaisukeskeistä otetta kodin ja koulun yhteistyössä.

Kaitaan koulu on noin 300 oppilaan yläkoulu vuosiluokille 7-9, joka toimii samassa rakennuksessa Kaitaan lukion kanssa. Koulumme tarjoaa painotettua opetusta kuvataiteessa. Lisäksi koulussa on vuosittain perusopetukseen valmistavaa opetusta ja perusopetuksen lisäopetusta. Koulumme kuuluu Unesco-koulujen verkostoon, mikä näkyy mm. maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvamisena. Koulumme erikoisuutena on eläinavusteinen oppiminen Lola-liskoineen, koulukoirineen ja kouluponeineen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).