Peruskoulun kemian ja matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, Kirkkojärven koulu

Espoon kaupunki