(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun käsityön lehtori, Pohjois-Tapiolan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Peruskoulun käsityön lehtori. Tunteja myös Mankkaan koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Pohjois-Tapiolan koulu, Maarintie 6, 02150 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun käsityön lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja ja taitoa opettaa teknistä käsityötä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkouluikäisten opettamisesta, myönteistä suhtautumista työyhteisön kehittämiseen ja valmiutta opettaa autisminkirjon oppilaita.

Pohjois-Tapiolan koulu on 330 oppilaan yläkoulu, jossa toimii myös ilmaisutaitopainoitteisia luokkia. Koulussa on hyvä oppimisilmapiiri. Koulu toimii tällä hetkellä Otaniemessä. Mankkaan koulussa opiskelee n. 385 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).