(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ja lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.8.2019

Peruskoulun ja lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1590-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 16.09.2019 (päättyy 15.12.2019)
Hakuaika päättyy 04.09.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Kaitaan koulun ja lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian päätoiminen tuntiopettajan sijaisuus, jossa on opetusta 16,77 vuosiviikkotuntia. Lukion kurssi sisältää uskontoa.


Kelpoisuusvaatimus: Lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tilannetajua, yhteistyötaitoja ja uuden opetussuunnitelman mukaista rohkeutta toteuttaa opetusta. Edellytämme lisäksi valmiutta ja taitoa integroida uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta.

Arvostamme joustavia tapoja opetuksen järjestämiseen kohtaamaan erilaisten oppijoiden tarpeet.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Ritva Mickelsson
(09)81643182
ritva.mickelsson@espoo.fi

Apulaisrehtori Erkki Vainionpää
erkki.vainionpaa@espoo.fi