(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun ja lukion BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORI
Munkkiniemen koulutussäätiö sr

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.2.2020

 

 

 

 

 

Munkkiniemen yhteiskoulu on perusopetuksen yläluokat (7. – 9.) ja lukion käsittävä yksityinen koulu Helsingin Munkkiniemessä. Lukuvuonna 2019 - 2020 koulussa opiskelee 950 opiskelijaa.

Koulussamme panostetaan luonnontieteiden opiskeluun. Peruskoulun matematiikkaluokan 8. ja 9. luokilla biologian, kemian ja fysiikan opetus toteutetaan osittain ilmiöpohjaisena tiede ja teknologia opetuksena.

Kuluvana lukuvuonna olemme kokeilleet lukion 1. vuosiluokalla biologian, kemian ja fysiikan pakollisista kursseista muodostuvaa luonnontieteiden perusteet opintokokonaisuutta. Kokeilu jatkuu lukuvuonna 2020 - 2021

Julistetamme haettavaksi 1.8.2020 alkaen lukion ja perusopetuksen yhteisen

BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEHTORIN VAKINAISEN TOIMEN

Opetuksen pääpaino on lukiossa. Toivomme hakijan kuvaavan hakemuksessaan opetuskokemustaan lukiossa.

Mikäli olet biologian ja maantieteen opetuksen ammattilainen, olet yhteistyökykyinen ja halukas työskentelemään hyvässä työyhteisössä, lähetä sähköinen hakemuksesi skannattuine opinto- ja työtodistuksineen 20.2.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen myk@munkka.fi Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valitun henkilön tulee ennen työsopimuksen allekirjoittamista esittää työnantajan edustajan nähtäväksi rikosrekisterilaina 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/14.6.2002)

Tiedusteluihin vastaa rehtori Aki Holopainen p. 050 357 0513