(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun historian, suomen kielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Yläkoulun historian, suomenkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi.

Koulun nimi ja osoite: Mankkaan koulu, mankkaansuo 8, 02180 ESPOO

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun historian, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää ammattitaitoa ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkouluikäisten laajankirjon autististen oppilaiden opettamisesta.
Kokemusta luokanvalvojan tehtävistä.

Mankkaan koulu on 390 oppilaan yläkoulu, jossa on autismikirjon opetuksen erityisluokkia. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta, johon oppilaat valitaan pääsykokeella. Erityisopetusta annetaan kolmessa luokassa vuosiluokilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).