(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun historian päätoiminen tuntiopettaja, Leppävaaran koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Historian päätoiminen tuntiopettaja

Koulun nimi ja osoite: Leppävaaran koulu, Lintumetsäntie 12, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun historian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun toiminnasta, monenlaisten nuorten kanssa toimeentulemista, hyviä pedagogisia taitoja sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oppilaskunnan toiminnan tuntemusta sekä kokemusta oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimimisesta. Luemme eduksi myös uskonnon opettajan kelpoisuuden.
Leppävaaran urheiluyläkoulu antaa hyvät mahdollisuudet yhdistää koulu ja urheiluharrastus. Koulussamme on oppilaita noin 250 vuosiluokilla 7-9. Koulun monikulttuurisessa arjessa oppilaat tutustuvat eri kulttuureista tuleviin ikätovereihin, oppivat tärkeitä yhteistyötaitoja ja yhteiskunnassa tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).