(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Kuvaus tehtävästä: historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja

Koulun nimi ja osoite: Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8, 02180 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:
- hyvää ryhmänhallintataitoa.
- monipuolisia opetusmenetelmiä.
- kokemusta luokanvalvojan tehtävistä.
- kiinnostusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta.
- kiinnostusta historian ja yhteiskuntaopin opetuksen ja arvioinnin kehittämiseen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- opintoja/arvosanaa suomen kielestä ja kirjallisuudesta.
- hyvää yhteistyökykyä ja aktiivisuutta työyhteisössä.

Mankkaan koulu on 350 oppilaan yläkoulu, jossa on autismikirjon opetuksen erityisluokkia. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta, painotusaineina matematiikan lisäksi fysiikkaa. Erityisopetusta annetaan kolmessa luokassa vuosiluokilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).