(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun historian ja uskonnon päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun historian ja uskonnon päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1913-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun uskonnon ja historian päätoimisen tuntiopettajan viransijaisuus Nöykkiön koulussa. Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä 18 km:n päässä Helsingin keskustasta- Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikieliset osittain englannin kielellä opiskelevat luokat (3 kpl) sekä 3 erityisluokkaa, joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun uskonnon ja historian lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään Kelpoisuutta ja halukkuutta myös elämänkatsomustiedon opettamiseeen tarvittaessa. Kelpoisuutta opettaa englanniksi koulun kaksikielisiä luokkia. yhteistyötaitoja, idearikkautta sekä halua ja kykyä toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia eri oppiaineiden välisiä yhteistyöprojekteja erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen. Verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian hyödyntämistä omissa oppiaineissa sekä oppiaineiden välisissä yhteistyöprojekteissa. Valmiutta ja kiinnostuneisuutta erityisen tuen oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai tarvittaessa erityisluokkia omassa oppiaineessaan.

Arvostamme Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h/viikkoLisätietoja tehtävästä
Rehtori Sari Hakola
050 518 4303
etunimi.sukunimi@espoo.fi
mieluiten sähköpostitse (soittopyyntö tarvittaessa)