(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun fysiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Peruskoulun fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta aineenopettajan työstä peruskoulun yläkoulussa. Opetussuunnitelman vahvaa tuntemusta sekä näyttöjä eriyttämisestä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kehittämisorientoitunutta sekä oppilaita osallistavaa työotetta. Arvostamme näyttöjä kouluntoimintakulttuurin kehittämisessä positiiviseen kasvatukseen ja pedagogiikkaan pohjautuvalla tavalla.

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 19-20 yhteensä 483 oppilasta ja opiskelijaa. Toiminnassamme korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapu

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).