(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtori, sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Yläkoulun matemaattisen aineiden opettajan tehtävät. Opetusta myös lisäluokalle.

Koulun nimi: Tiistilän koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun fysiikan ja kemian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: taitoa opettaa matematiikkaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiistilän koulu on noin 700 oppilaan yhteinäinen peruskoulu. Opetusta annetaan esiopetuksesta lisäluokkaan.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).