(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin, ruotsin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2021

Haemme yläkouluun englannin, ruotsin ja saksan kielen tuntiopettajaa (22,25 h/vko, eniten tunteja on englannissa). Etsimme vahvaa kieltenopetuksen osaajaa, joka tekee ajanmukaista ja laadukasta työtä koko kouluyhteisön kanssa. Hakemamme opettaja näkee vahvan yhteyden hyvinvoinnin, kasvamisen ja oppimisen välillä ja osaa toimia työssään kaikkien näiden edistämiseksi. Hänellä on myös taitoa ryhmäyttää uudet oppilasryhmät ammattilaisen ottein.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ti 2.3.2021 klo 12-14. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, Järvenperän parakit, Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin, ruotsin ja saksan kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2020-2023 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu syksyllä 2023.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).