(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.8.2019

Peruskoulun englannin ja saksan kielen päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1513-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 20.09.2019 (päättyy 30.05.2020)
Hakuaika päättyy 26.08.2019 kello 15:45
Päivänkehrän koulu , Päivänkehräntie 2 02210 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Päivänkehrän alakoululla on kaksi toimipistettä: Komeetan toimipiste ja Päivänkehrän toimipiste. Koulussa on yhteensä noin 650 oppilasta. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi erityisen tuen pienryhmiä, painotettua musiikin opetusta, ruotsin kielikylpyopetusta sekä valmistavaa opetusta. Etsimme joukkoomme englannin ja saksan päätoimista tuntiopettajaa sijaiseksi. Työtehtävä sijoittuu Päivänkehrän toimipisteeseen. Toimipisteessä on töissä kaksi muuta kielten lehtoria, joten yksin työtä ei tarvitse tehdä.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja saksan kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - kokemusta englannin ja saksan opettamisesta alakoulussa (myös muu opettajan kokemus voidaan lukea eduksi) - hyviä työyhteisötaitoja - kokemusta pilvipalvelujen (Google ja O365) opetuskäytöstä - taitoa luoda opetusryhmään hyvä ja kannustava opiskeluilmapiiri


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Jukka Sarpila
050 518 4333
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Virka-apulaisrehtori Mari Vuokila
043 824 5992
etunimi.sukunimi@espoo.fi