(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja saksan kielen lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun englannin ja saksan kielen lehtori

Työavain 3-1722-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Mankkaanpuron koulu , Vanhan-Mankkaantie 17 02180 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Mankkaanpuron koulu on n. 500 oppilaan alakoulu Mankkaan sydämessä. Remontoitu koulu tarjoaa modernin ja viihtyisän oppimisympäristön sekä iloisen ja aktiivisen työyhteisön. Koulun kielitarjottimella on kaksi A1 - kieltä, englanti ja saksa 3. luokalta alkaen. Lisäksi saksan lukijoilla on A2-kielenä englanti 4.luokalta alkaen sekä 1.-2. luokkalaisille kielisuihkutus koulun A-kielistä. Koulussa toimii kolme kielen lehtoria, englannin lehtori sekä kaksi englannin ja saksan kielen lehtoria. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja saksan kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta alakoulun kielenopetuksesta, myös varhennetusta kielenopetuksesta. Arvostamme myös kokemusta kielenopetuksen menetelmällisestä kehittämisestä sekä monipuolisten opetusmenetelmien käytöstä arjessa. Pidämme tärkeänä työotteena joustavuutta ja yhteistyötaitoja, esim. kielitiimin, luokanopettajien ja kehittämistiimien kanssa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Johanna Hirmasto
09 816 39028
johanna.hirmasto@espoo.fi

Hanna Suokko
043 826 9157
hanna.suokko@espoo.fi