(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2019

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-568-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 23.04.2019 kello 15:45
Hansakallion koulu , Hansakallio 4 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja. Lukuvuonna 2019-20 koulussa toimii yleisopetuksen luokat 1-6 ja lisäksi jokaisella vuosiluokalla oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava erityisluokka. Hansakallion koulussa on 2019-2020 noin 560 oppilasta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään yhteistyökykyä, yhteistyötaitoja ja joustavaa työotetta. Kykyä ja halua kehittää kielten opetusta kieltenopetuksen varhentuessa. Kykyä ja osaamista kohdata kaikki alakoulun ikäluokkien oppilaat. Osaamista ottaa huomioon erityisen tuen oppilaiden oppimisen haasteet.

Arvostamme kykyä, halua ja innostusta oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti omien luokkatasojensa kanssa. Halua toimia yhteisopettajuudessa luokanopettajan kanssa. Kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen ja muiden yhdessä toimimisen taitojen merkitys ja tärkeys osana opetustoimintaa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Jarmo Jääskeläinen
0505667114
jarmo.jaaskelainen@espoo.fi