(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1743-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Sunan koulu , Solisevantie 10 02760 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Sunan koulu on 250 oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella keskuspuiston välittömässä läheisyydessä. Koulussamme on kaksi rinnakkaisluokkaa luokkatasoittain sekä kolme pienryhmää sosiaalisesti ja emotionaalisesti tukea tarvitseville alakoulun oppilaille. Sunan koulussa on yhdessä tekemiseen meininki. Koulumme erityispiirteitä ovat yhteisöllisyyden painottaminen sekä keskittyminen oppilaiden osallisuuden tukemiseen ja tietysti koulun oma kuoro. Haemme joukkoomme päätoimista tuntiopettajaa kielten opetukseen. Opetuskielet englanti ja ruotsi. Opetusta luokka-asteille 1-6. Opetustunteja myös pienryhmän oppilaille. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja sekä joustavaa työotetta. Kykyä ja osaamista kohdata kaikki alakoulun ikäluokkien oppilaat. Opetusta on luokka-asteilla 1-6. Osaamista huomioida erityisen tuen oppilaiden oppimisen haasteet.

Arvostamme kokemusta erityisen tuen oppilaiden opettamisesta luokkamuotoisesti tai integroituna yleisopetuksen ryhmiin. Halua toimia yhteisopettajuudessa luokanopettajan kanssa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 vvt



Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Hanna Mikkonen
050 520 1298
hanna.mikkonen@espoo.fi