(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-1704-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Järvenperän koulu , Auroranmäki 1 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Päätoimisen peruskoulun englannin ja ruotsin tuntiopettajan tehtävät. Järvenperän koulu on lukuvuonna 2018-2019 463 oppilaan peruskoulu. Koulumme visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Tavoitteenamme on kasvattaa ja opettaa oppilaitamme suvaitsevaisuuteen, vastuuntuntoisuuteen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Innostamme oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen ilon. Kouluyhteisömme muodostaa oppivan yhteisön, jossa aktiivisesti tuetaan oppimisen ja opettamisen kehittämistä. Järvenperän koulussa toimii yleisopetuksen yläluokkien lisäksi kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa. Koulussa on lisäksi jokaisella luokkatasolla matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta englannin ja ruotsin kielen opetuksessa yläkoulussa. Lisäksi edellytetään monipuolista osaamista oppimisen eriyttämisessä ja oppimista tukevassa arvioinnissa sekä monipuolisia taitoja oppilaiden motivointiin ja hyviä ryhmänhallintataitoja. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä näyttöä opettajuuden kehittämisestä uuden opetussuunnitelman linjassa sekä vahvuuspedagogiikan soveltamista opetuksessa.

Arvostamme reflektoivaa ja kehittävää työotetta työyhteisön jäsenenä sekä kykyä käyttää sähköisen opiskeluympäristön mahdollisuuksia luontevasti osana opetusta. Arvostamme myös, että hakijalla on näyttöjä oppilaiden ohjaamisesta oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä. Arvostamme lisäksi vahvaa kehittämisorientoituneisuutta koulun toiminnan kehittämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 vvt


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Minna Kartano
043 8272 631
minna.kartano@espoo.fi