(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen päätoiminen tuntiopettaja, Sunan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Päätoimisen toistaiseksi otettavan tuntiopettajan työtunnit sisältävät englannin (A1-kieli) ja ruotsin ( B1 - kieli) kielen opettamista. Englannin kielen tunnit painottuvat luokka-asteille 3-6, ruotsin tunnit pidetään luokka-asteelle 6. Opetustunteja on vuosittain vähintään 16 vvh, keskimäärin 22 vvh.
Kielenopettaja toimii muiden kielenopettajien kanssa työparina vastaa koulumme kielenopetuksen kehittämisestä. Työtä tehdään myös yhteistyössä luokanopettajien kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Sunan koulu, Solisevantie 10 02760 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään halua yhteistyöhön sekä halua kehittää kielenopetusta koulussamme. Edellytämme myös taitoa opettaa kieliä pienryhmille, erityisen tuen oppilaille.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta opetustyöstä.

Sunan koulu on kolmensadan oppilaan alakoulu. Koulu sijaitsee erittäin hyvin kulkuyhteyksien varrella, keskuspuiston vieressä.
Koulussa työntelee noin 30 aikuista. Koulumme vahvuuksia ovat vahva yhdessä tekemisen kulttuuri sekä kannustava oppimisen iltapiiri.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).