(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisuus, Karhusuon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisuus.

Koulun nimi ja osoite: Karhusuon koulu, Karhuniitynkuja 3, 02810 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja halu tukea aktiivisesti oppilaiden kokonaishyvinvointia sekä halua toimia yhteisopettajuustiimissä neljän muun seiskaluokkalaisia opettavan opettajan kanssa; tiimissä opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä lasten että aikuisten kanssa ovat myös välttämättömät. Tehtävään kuuluu myös 16 oppilaan luokanvalvojana toimiminen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kehittämis- ja kokeilumyönteistä työotetta, kokemusta yhteisopettajuudesta ja kokemusta luokanvalvojana toimimisesta. Tutustumispäivä seuraten luokka-asteen toimintaa on mahdollinen.

Karhusuon koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on tänä lukuvuonna luokat 1-7. Koulu toimii vastarakennetuissa tiloissa 376 oppilaan ja reilun 30 opetushenkilöstön voimin. Toimintakulttuurin keskeisiä asioita ovat oppilaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys. Myös kestävän tulevaisuuden asiat ovat meille tärkeitä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).