(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, Meritorin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Kuvaus tehtävästä: Englannin ja ruotsin kielen opettajan tehtävät peruskoulun 3.-6. luokille sekä pienryhmille.

Koulun nimi ja osoite: Meritorin koulu, Merivalkama 9, 02320 Espoo.

Meritorin koulun 3.-6. luokat jatkavat lukuvuoden 2020-2021 syyslukukauden Kivimiehen koulun tiloissa.


Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

- kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
- kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
- yhteistyökykyä huoltajien, luokan- ja aineenopettajien, muun henkilökunnan, järjestöjen sekä sosiaali- ja perhetyön kanssa
- tiimityöskentelytaitoja
- joustavuutta ja yhteistyötaitoja


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- monipuolisia pedagogisia taitoja
- kokemusta työskentelystä erityislasten kanssa
- kokemusta monikulttuurisesta toimintaympäristöstä
- näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen
- kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen

Toteutamme Meritorin koulussa vahvuusperustaista opetusta usealla luokka-asteella. Hyvään keskittyvän ja vahvaa luonnetta kasvattavan opetuksen myötä löydämme jokaisen lapsen voimavaroja ja vahvuuksia.

Koulu antaa matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Opiskelu perustuu havainnointiin, tutkimiseen, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä.

Meritorissa annetaan luokkamuotoista ja luokatonta erityisopetusta sekä valmistavaa opetusta.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).