(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2020

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin sijaisuus

Koulun nimi ja osoite: Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8, 02180 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään
- kokemusta englannin ja ruotsin kielen opettamisesta yläkoulussa
- kokemusta aineryhmäyhteistyöstä

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- hyviä TVT-taitoja
- taitoa eriyttää opetusta erilaisille oppilaille
- uuden OPS:n tuntemusta ja soveltamista opetuksessa

Mankkaan koulu on 350 oppilaan yläkoulu, jossa on autismikirjon opetuksen erityisluokkia. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta, painotusaineina matematiikan lisäksi fysiikkaa. Erityisopetusta annetaan kolmessa luokassa vuosiluokilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).