(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtori, Kuitinmäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Englannin ja ruotsin kielten lehtorin sijaisuus ajalle 2.2-6.6.2021.

Haemme ruotsin ja englannin kielen lehtorin sijaisuuteen opettajaa, joka on innostunut kielten opetuksesta, on valmis oppimaan uutta sekä pärjää erilaisten opetusryhmien kanssa. Opetusta on 20 h/vko. Oppitunnit ovat yhtenäisessä peruskoulussa ylä-ja alakoulussa.

Kuitinmäen koulussa tehdään vahvaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hakijalta odotetaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.

Kuitinmäen koulussa saat mahdollisuuden ja vapauden kehittää pedagogiikkaasi ja koko koulua omien vahvuuksiesi mukaan. Koulun johto tukee jaetun johtamisen periaatteiden mukaan tehtävää kehittämistyötä erilaisin kannustimin. Lisäksi koulun tiimirakenne mahdollistaa hyvin koulun kehittämisen.

Koulun nimi ja osoite: Kuitinkuja 4, 02210 ESPOO

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa 2.2.2021

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ruotsin kielen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään:

- hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata työskennellä työparin ja -tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja.
- hyviä ryhmänhallintataitoja
- uuden oppimisen kykyä

Kerro hakemuksen Oma esittely -kohdassa, miten em. asiat toteutuvat kohdallasi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa Olarissa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se on 750 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).