(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun englannin ja ranskan kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun englannin ja ranskan kielen päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja

Työavain 3-32-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Vanttilan koulu , Nissintie 2 02780 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme kehittymishaluista ja -kykyistä opettajaa hoitamaan englannin ja ranskan kielen toistaiseksi otettavan päätoimisen tuntiopettajan tehtäviä Vanttilan koulussa. Opetus tapahtuu sekä luokilla 2 - 6 että luokilla 7 - 9. Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut noin 560 oppilaan yhtenäiskoulu Espoon Vanttilassa. Koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteena on rakentaa Vanttilan koulusta yhteisöllisesti toimiva ja osallistava yhtenäiskoulu. Toimimme koulussa yhteistoiminnallisesti ja teemme paljon yhteistyötä. Tiimityöskentely on keskeinen osa koulumme toimintakulttuuria. Samoin kansainvälisyys on osa koulumme toimintaa. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun englannin ja ranskan kielen lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään valittavalta kykyä toimia yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä ammatillisesti ja hyvää työilmapiiriä vaalien sekä henkilökunnan että oppilaiden kanssa.

Arvostamme : Virkaan valittavalta odotamme halua/kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiseen, tiimityöskentelyyn ja oppilaiden osallistamiseen sekä koulun elämänhallintataitojen harjoitusohjelman mukaisten tuntien pitämiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: Opetustunnit vähintään 16 tuntia viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Olli Poutiainen
046 877 3429
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Apulaisrehtori Heli Haaro
046 877 3691
etunimi.sukunimi@espoo.fi