(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtori, Haukilahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin tehtävät Haukilahden koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Koulutanhua 3, 02170 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun biologian ja maantiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta yläkoulun biologian ja maantiedon opettajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanvalvojan tehtävien hoidosta, yhteistyötaitoja, näyttöä koko työyhteisön hyväksi toimimisesta.

Haukilahden koulu on 340 oppilaan yläkoulu. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi ruotsinkielinen kielikylpyluokka, englanninkielinen kaksikielisen opetuksen luokka ja valmistava luokka.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).