(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2019

Peruskoulun äidinkielen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1763-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 04.11.2019 (päättyy 12.07.2020)
Hakuaika päättyy 25.10.2019 kello 15:45
Kalajärven koulu , Hiirisuontie 1 02970 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Etsimme tuntiopettajaa, joka osaa ja haluaa kehittää koulua yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. Tehtävään kuuluu äidinkielen (11 viikkotuntia), ev. lut. uskonnon (7 viikkotuntia) ja elämänkatsomustiedon (1 viikkotunti) opetus 7.-9. luokilla. Kalajärven koulu on noin 450 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa tavoitteena on hyvinvoiva ja osallistuva oppilas. Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja tiimien jäsenillä on vahva keskinäinen tuki toisistaan.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Maria Similä
040 5537 827
maria.simila@espoo.fi

Apulaisrehtori Olli Santala
0504622086
olli.santala@espoo.fi